Warszawa: Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez ratownika medycznego