“Konferencja dla położnych” o realizacji standardów opieki okołoporodowej